MUZYKA

TAŃKA SZAFRANIEC
Pochyl się miły nade mną

TAŃKA SZAFRANIEC
Biec

TAŃKA SZAFRANIEC
Przemijam

TAŃKA SZAFRANIEC
Teraz i Tu

TAŃKA SZAFRANIEC
feat. Maciek Matysiak 
Diabolo

TAŃKA SZAFRANIEC feat. Kacper Stolarczyk Oczy na skrzydłach

TAŃKA SZAFRANIEC feat. Adam Jarzmik 
Gdy pochylisz się nade mną